Vi stödjer A(u)ktion mot AIDS

Under 2010-2011 har församlingen ett projekt med mål att samla in pengar till två av Svenska kyrkans internationella projekt;

P144 – Sydafrika, Hälsovård i Kapstadens kåkstäder
P129 – Zimbabwe, Låt oss hjälpas åt

Läs mer här: Svenska kyrkan och Helagotland.se

Vi stödjer projekten genom att ha skänkt kläder till deras auktioner.

A(u)ktion mot AIDS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *