Charity

now browsing by tag

 
 

Vi stödjer A(u)ktion mot AIDS

Under 2010-2011 har församlingen ett projekt med mål att samla in pengar till två av Svenska kyrkans internationella projekt;

P144 – Sydafrika, Hälsovård i Kapstadens kåkstäder
P129 – Zimbabwe, Låt oss hjälpas åt

Läs mer här: Svenska kyrkan och Helagotland.se

Vi stödjer projekten genom att ha skänkt kläder till deras auktioner.

A(u)ktion mot AIDS

Charity

Our vision is to contribute to a better world for children. The more clothes sold, the more money to charity. I hope the money from the spring 2011 collection will go to the Red Cross and Medecins sans frontieres. When you buy a DYNO garment 5% will go to one of these organizations.

You can follow our work here on the website.